Tämä blogi on avoin foorumi ja vuorovaikutuskanava,
joka kertoo Finnpulp Oy:n tehdashankkeen vaiheista
aina ensi metreistä tehtaan käynnistymiseen saakka.
Tervetuloa keskustelemaan!


YVAn puolivuotinen taival ohjelmasta selostukseksi

Kirjoittaja: Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy 0 kommenttia

Takana on yli puolen vuoden puurtaminen Finnpulpin biotehdashankkeen YVA-ohjelman ja -selostuksen parissa. Keskeisessä roolissa koko YVA-menettelyn aikana oli sidosryhmiltä saatu palaute sekä mahdollisimman laaja vuoropuhelu eri tahojen kanssa. Nyt olemme päässeet YVA-menettelyn viimeiseen vaiheeseen, kun YVA-selostus on jätetty yhteysviranomaiselle. Parhaillaan YVA-selostus on nähtävillä ja siitä voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä. Lue lisää…

Jaa:

YVA-selostuksen yleisötilaisuus Kuopiossa 15.12.

Kirjoittaja: Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy 0 kommenttia

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus Kuopiossa 15.12.2015 klo 17.30 alkaen. Paikkana toimii hotelli IsoValkeisen auditorio (Majaniementie 2).  Lue lisää…

Jaa:

Maisematutkijan matkassa

Kirjoittaja: Elina Kataja, Tengbom Eriksson Architects 0 kommenttia

Heinäkuisena sunnuntai-iltana lähden kesäiselle maastokäynnille Pohjois-Savon järviseudulle. Matkan tarkoituksena on perehtyä Sorsasaloon suunnitellun havusellutehtaan hankealueen maisemaan ja kaupunkikuvaan sekä täydentää YVA-menettelyn maisemavaikutusten arviointiosuutta. Tavoitteena on myös ottaa valokuvia kuvasovitteiden laadintaa varten. Olen jo aiemmin käynyt läpi aluetta koskevia karttoja, inventointeja ja selvityksiä saadakseni tuntumaa alueen maiseman luonteesta, sekä tietysti tehnyt virtuaalimaastokäyntejä internetin karttaohjelmien avulla. Lue lisää…

Jaa:

Ratkaisumalleja Kallaveden parhaaksi

Kirjoittaja: Tuija Hilli ja Karoliina Jaatinen, Pöyry Finland Oy 0 kommenttia

Finnpulpin havusellutehdasta suunnitellaan Kallaveden rannalle Sorsasaloon. Nyt käynnissä olevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitämme millaisia vaikutuksia sellutehtaalla olisi Kallaveteen ja löytää parhaimmat tekniset ratkaisut vaikutusten pienentämiseksi. Sellutehtaan vesistöön kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat tehtaan prosessien jäähdytyksessä syntyvästä lämpökuormasta sekä puhdistettujen jätevesien purkamisesta vesistöön. Vaikka jätevedet tullaan puhdistamaan huolella, aiheutuu vesistöön kaikissa hankkeissa kuormitusta. Kuormituksella voi olla vaikutuksia Kallaveden veden laatuun ja sitä kautta laajemmin järven vesiekosysteemin tilaan. Kallavesi on Pohjois-Savon suurin järvi ja sen tila on arvioitu tällä hetkellä koko järvialuetta tarkasteltaessa hyväksi. Sorsasalon edustan vesialueen ekologinen tila on kuitenkin heikompi kuin Kallavedessä keskimäärin Lue lisää…

Jaa:

Ajatuksia asukaskyselyn tuloksista ja pienryhmien tapaamisesta

Kirjoittaja: Ville Koskimäki ja Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy 0 kommenttia

Parin viimeisen viikon aikana olemme ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) koonneet tietoa asukkaiden ja muiden sidosryhmien näkemyksistä. Tavoitteenamme on ollut saada mahdollisimman kattava käsitys niin lähialueen asukkaiden kuin muidenkin hankkeesta kiinnostuneiden mielipiteistä, jotta voimme arvioida hankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen.  Tietoa olemme keränneet niin nettipohjaisella kuin postitse lähetetyllä kyselyllä. Lisäksi järjestimme Sorsasalon lähiympäristössä yhteensä kolme keskustelutilaisuutta. Lue lisää…

Jaa: